Kund:
Ramlösa Friskola, Helsingborg
Moduler:
Moduflex

Ramlösa Friskola är sedan 2003 kund till Pamil Modulsystem AB.

Skolan, som bara ligger två kilometer från Pamil, hyrde i nio år en modulbyggnad av våra Comfortmoduler och hyrde tomten av Helsingborgs kommun.

När man vuxit ur lokalerna var det naturligt att fortsätta vårt samarbete vilket skolan var mycket nöjd med. Det fortsatta samarbetet resulterade i att Pamil köpte tomten av kommunen. På sommarlovet flyttades den befintliga modulskolan provisoriskt 100 meter bort och under höstterminen byggdes den nya skolan.

Byggnaden är 1 350m² och hyrs ut till friskolan på ett långtidskontrakt. Skolan är ett exempel på en permanent skollösning byggd av våra Moduflexmoduler.
På grund av rådande detaljplan har fasaderna ändrats till puts och plåt och taket till ett pulpettak.

Förutom byggnaden har Pamil även utfört hela utemiljön som bland annat består av lekytor av konstgräs, multiarena, lek- och gungställningar, skateboardramp mm.