Kund:
Östralycke Skola, Asarum
Moduler:
35st Moduflex

Till Karlshamns kommun och Östralycke skola i Asarum har vi levererat 32 stycken skolmoduler i serien Moduflex. Modulerna är placerade i två plan med integrerad hiss och invändiga trappor. Skolan består av en förskoledel på ovanvåningen samt en grundskoledel på nedanvåningen med tillhörande matsal. Modulerna är utrustade med samma genomtänkta och fina materialval som är standard i vår Moduflex-serie oavsett om det är kontorsmoduler eller skolmoduler, Vi tror på att ljusa och trevliga skollokaler ger eleverna bättre förutsättningar för att trivas i skolan.