Kund:
Börje Jönsson Åkeri, Karlstad
Moduler:
Moduflex

Till Börje Jönssons Åkeri AB i Karlstad har vi levererat 12 stycken Moduflex samt en specialanpassad mellanbyggnad som med hjälp av ett stort glasparti  bildar entrén till byggnaden. Mellanbyggnaden innehåller även kök med matplats för dem anställda.